sinema port logo sinema port  logo

BİZİ TAKİP EDİN

Haber 15 Şubat 2024

Sinema Sektöründe Yeni Dönem: Promosyon ve Toplu Bilet Uygulaması Geri Dönüyor!

Medyada "mısır krizi" olarak adlandırılan yapımcı ile sinema salonu işletmecileri arasındaki anlaşmazlık sonrasında 2019 yılının son çeyreğinde çıkarılan Yeni Sinema Kanunu ile sona erdirilen promosyon ve toplu bilet uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yeniden hayata geçiyor.

22 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete'de "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" olarak yayımlanan Yeni Sinema Kanunu'nda, promosyon ve toplu bilet uygulamalarının önüne geçilmişti. 15 Şubat itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile bu uygulamaların önü yeniden açıldı. Yönetmeliğin 16. maddesindeki promosyon ve toplu bilet uygulamalarına dair fıkralar güncellendi. Yeni düzenleme ile promosyon ve toplu bilet uygulamaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde gerçekleştirilecek.

Geçmişte birçok sinema severin faydalandığı bu uygulamaların geri dönüşü, sektördeki birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı. Sinema sektöründe yaşanan bu önemli gelişme, hem sektör profesyonelleri hem de sinema tutkunları için yeni fırsatlar sunacak gibi görünüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği:
 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/10/2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Kurum bileti: Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi derneklerinin ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği gerçek veya tüzel kişiler ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde satılan bilettir.

h) İzleyici özel bileti: Sinema salonu işletmecisi tarafından belirlenen sayıda biletin alınması kaydıyla satılan bilet ile Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri tarafından belirlenen ve Bakanlıkça uygun bulunan özel günlerde satılan bilettir.”

“b) Engelli bileti, şehit yakınları ve gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel bileti; sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatının %50’sine,”

“(7) Bu maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında yapılan sözleşmelerde belirtilen tutarın bilete dönüşmeyen kısmının yarısı, ilgili sözleşme kapsamında satılan kurum biletlerinden elde edilen izlenme oranları esas alınarak kurum bileti kesilen filmlerin yapımcıları arasında, diğer yarısı ilgili sözleşme kapsamında satılan kurum biletlerinden elde edilen izlenme oranları esas alınarak bu filmlerin gösterildiği sinema salonu işletmecileri arasında paylaşılır. Paylaşımda Bakanlık tarafından derlenen izleyici verileri esas alınır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.